Kỹ Thuật Viên Spa - Vũng Tàu

Kỹ Thuật Viên Spa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC

Chăm sóc da mặt, body, tắm trắng, triệt lông, Massage....theo đúng các quy trình/quy chuẩn của SPA - Biết về Facial và body - Yêu thích lĩnh...

QUẢN LÝ CỬA HÀNG - HÀ NỘI

QUẢN LÝ CỬA HÀNG - HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC

Lập kế hoạch, triển khai hoạt động bán hàng cho nhân viên tại cửa hàng; Quản lý hàng hóa: theo dõi đặt hàng, kiểm soát tồn kho, thất thoát; Quản lý...

Nhân viên kinh doanh hàng gia dụng - Quận Bình Thạnh

Nhân viên kinh doanh hàng gia dụng - Quận Bình Thạnh

Talaki Co. Ltd.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác hiện tại - Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với Đại Lý và Siêu Thị mới. - Nghiên cứu và theo dõi xu...

Trưởng Phòng R&D (Nghiên cứu & Phát triển)

Trưởng Phòng R&D (Nghiên cứu & Phát triển)

FindTalent's Clients

• Xây dựng các quy trình làm việc thuộc chức năng của phòng R&D;  Xây dựng, quản lý và phát triển tốt hoạt động nghiên cứu phát triển sản...

 IT System & Network Supervisor

IT System & Network Supervisor

FindTalent's Clients

Maintain and support Outlook, MS. Teams, SharePoint, OneDrive, etc. on Office 365. Maintain and support Azure workload, and resources on Microsoft...

Account Manager / Business Development

Account Manager / Business Development

FindTalent's Clients

Work under a recruitment team to support recruitment process include sourcing and contact candidates, conducting interviews; Finding potential...

Trưởng Phòng Kiểm Soát Thu Chi

Trưởng Phòng Kiểm Soát Thu Chi

FindTalent's Clients

Quản lý và giám sát nguồn lực tài chính: Xây dựng, thực hiện và theo dõi ngân sách cho các dự án cấp thoát nước. Đảm bảo rằng các dự án được triển...

Electrical Project Sales Engineer

Electrical Project Sales Engineer

FindTalent's Clients

Creating new projects, with customers assigned by the Sales Manager or Board of Directors, excluding Korean and EVN projects. Cultivating strong...

 SAP Supporter

SAP Supporter

FindTalent's Clients

Work closely with Market Research team and other departments for the development of SAP reports/data extracts. Coordinate with Market Research team...

Production Director / Giám Đốc Sản Xuất

Production Director / Giám Đốc Sản Xuất

FindTalent's Clients

Production operation management Propose measures to increase the productivity and efficiency of production processes Monitor and...

View more


Top companies


Career Advices

How to Conduct an Effective Job Interview

How to Conduct an Effective Job Interview

The virtual stack of resumes in your inbox is winnowed and certain candidates have passed the phone screen. Next step: in-person...

What’s The Difference Between Leadership And Management?

What’s The Difference Between Leadership And Management?

Leadership and management...the two terms are often used interchangeably and become confused and substituted for the other. If you are...

TALENTX 2023 - HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ & CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ VIỆT NAM

TALENTX 2023 - HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ & CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ VIỆT NAM

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tối ưu hóa hoạt động nhân sự như Tuyển dụng, Đào tạo, Chăm sóc và Giữ chân nhân tài là ưu tiên số...

7 Common Job Interview Questions and How to Answer Them

7 Common Job Interview Questions and How to Answer Them

Resignation numbers have remained abnormally high in the U.S. between July 2023 and September 2023, with millions of people quitting...

View all

Join now (It's free)